U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wegbermen met struweel

De wegbermen van de Daaleweg en de Eendrachtsweg liggen respectievelijk ten westen en ten oosten van het Muntendammerdiep. Werkgroep Boerenbuitengebied heeft een beheerovereenkomst gesloten met de gemeente Menterwolde over het beheer van deze bermen.

Door een doordacht maaibeleid en het afvoeren van het maaisel willen we de bermen verschralen en meer bloemrijke kruiden een kans geven.

Leuk feit: Zomer 2015 is een deel van het bermmaaisel gebruikt door het bedrijf Dynaplak om plaatmateriaal voor meubels mee te maken. Hier en onder de knop Links vind je een link naar de website.

 

Akkerbouwer Peter Harry Mulder is al een aantal jaren bezig om struweelvakken aan te planten in het gebied. Hij kreeg daarbij hulp van landschapsbeheer Groningen en agrarische natuurvereniging ANOG. De ‘vrijwillige struweelbrigade’ van Leo Stockman helpt bij het onderhoud.

De struiken bieden dekking, beschutting, broedgelegenheid en voedsel aan vogels en insecten. Voor veel insecten zijn ze ook nodig voor overwintering (als eitjes of poppen).

 

Waterkanten, taluds en randjes

Het waterschap stimuleert de aanleg van bloemrijke randjes (FAB, zie onder Landbouwkundig) langs waterwegen. Dat helpt voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het water terechtkomen. (Boeren doen daar al veel aan.) Een doordacht maaibeleid van die taluds en andere randjes kan ook zorgen voor een stabiele, gezonde insectenpopulatie. En daar snijdt het mes weer aan minstens twee kanten: een populatie roofinsecten die een beginnende luizenplaag direct de kop in kan drukken betekent dat er minder insecticide nodig is.

Boeren hebben ook altijd zorg om onkruidhaarden. Doe je er niets aan dan kan het een enorm probleem worden en schade doen. Klepelen is een oplossing, maar maakt meer kapot. Pleksgewijs aanpakken is arbeidsintensief maar wel mogelijk.

 

Uitdaging

Voor boeren is het nogal een uitdaging om te vertrouwen op natuurlijke plaagbestrijding (bladluizen kunnen in diverse gewassen veel schade veroorzaken). Het is niet zozeer interessant als kostenbesparing (insecticiden zijn relatief goedkoop), maar op langere termijn wél ter voorkoming van resistentie-ontwikkeling (berucht zijn vuilboom- en wegedoornluis in aardappels). Of voor het geval insecticiden verboden worden. Natuurlijke plaagbestrijding valt of staat echter met een sterk leger aan nuttige insecten. Het is fijn dat de inzet van burgers helpt om deze uitdaging aan te gaan!