U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Op dit moment (2016, 2017 en eerste helft 2018) zijn we bezig met project Grauwe Klauwier. Het is onderdeel van een groter geheel. Ons staat immers een weerbaar, leefbaar akkerlandschap voor ogen waar de boer bedrijfseconomisch goed uit de voeten kan, ondersteund door en met ruimte voor de natuur. Alles hangt met alles samen. Dus de overhoekjes die wij nu aanpakken, het struweel in de bermen en het wegbermonderhoud staan in relatie tot elkaar en tot de maatregelen die de boeren op hun akkers treffen. (Zie onder Landbouwkundig.) Het versterkt elkaar.

Project Grauwe Klauwier vindt grotendeels plaats op de overhoekjes Bouwte en Rimbe.

Deze overhoekjes dreigden overwoekerd te raken door sleedoorn. Dat is flink terug gezet. Hierdoor is ruimte ontstaan voor ruig grasland waar een paar Lakenvelders (koeien) kunnen grazen. De ‘koeienvlaaien’ trekken insecten; we hopen op véél insecten. En die trekken weer vogels. Ook zaadetende vogels zoals patrijzen, hebben in de broedperiode insecten nodig voor de jongen. De kers op de taart zou de komst van de Grauwe Klauwier zijn. Een prachtig vogeltje dat zijn prooi op het prikkeldraad of de doorns van meidoorn spietst om hem op zijn gemak te kunnen opeten. Hij heeft immers niet van die grote roofvogelklauwen om de prooi in vast te klemmen! Zie informatieblad 'de Grauwe Klauwier als gidssoort'.

Op de verschralingsstroken langs de weide zorgen bloemen en kruiden voor extra insectenvoedsel in het broedseizoen. Op de windluwe plekken en op de vele wilde bloemen en kruiden kunnen vlinders en wilde bijen gedijen.

De twee overhoekjes worden met elkaar ‘verbonden’ door plukjes struiken langs Daaleweg. Daarvan hopen we de bermen langzaamaan te verschralen zodat de soortenrijkdom erin toeneemt. We willen ook een verbinding maken naar het Tripsbos en de Heemtuin, respectievelijk ten westen en ten zuiden van ons werkgebied. Zo kunnen niet alleen vogels, maar ook insecten en kleine zoogdieren hun leefgebied vergroten. Bankjes, informatieborden en een verbindende wandelroute ontsluiten het gebied voor de recreërende mens!

Project voor lange duur

Na de aanleg – waar veel enthousiaste vrijwilligers bij betrokken zijn – zullen we als werkgroep, ook weer met vrijwilligers – voor het onderhoud zorgen. Onder die vrijwilligers rekenen we ook de prachtige Lakenvelders van Mario Post!  

Provincie, Bettie Wiegmanfonds en Leefbaarheidsfonds NAM

Zonder de subsidie van de provincie Groningen, de bijdrage uit het Bettie Wiegmanfonds en uit het Leefbaarheidsfonds van de NAM zouden we lang niet alles kunnen realiseren. We zijn hen voor die financiële ondersteuning dan ook zeer erkentelijk.

Project Grauwe Klauwier is verlengd tot 1 juli 2018.

Projectplan Grauwe Klauwier

Nog een tekening van Elwin van der Kolk van een paartje Grauwe Klauwier.