U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wie zo veel inspanningen pleegt, wil natuurlijk wel weten wat het oplevert. Komen er daadwerkelijk meer insecten en vogels?

Insecten

Studenten Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen werkten in 2017 mee aan een onderzoek van werkgroep Grauwe Kiekendief naar de leefomstandigheden van geelgorzen en gele kwikstaarten in ons Boerenbuitengebied. Dat onderzoek is voortgezet in 2018. Daarvoor worden ook insecten geteld. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Vogels

De rijksuniversiteit Groningen doet olv Raymond Klaassen onderzoek naar het succes van de gele kwikstaart in ons gebied. Ook worden veel vogels gevangen en geringd om onderzoeksgegevens te leveren. 
Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels monitort specifiek patrijzen in ons gebied. Erik Koning loopt daarom regelmatig door het veld. Dit is extra interessant omdat we erg graag willen weten of de proef met strokenteelt verschil gaat maken voor de patrijs.
De werkgroep Grauwe Kiekendief heeft in 2013 de broedvogels in het gebied geïnventariseerd. Hier kunt u die inventarisatie van Henk Jan Ottens bekijken. Dit zal in de toekomst worden herhaald om te kunnen zien welke ontwikkeling hierin zit.

Waarnemingen

De mooiste waarneming was natuurlijk die van de Grauwe Klauwier die begin juni een dag of tien enorm zijn best deed om een vrouwtje te lokken naar een van de overhoekjes in Boerenbuitengebied. Helaas kwam ze niet en vertrok hij ook weer. Maar het is een teken dat we een mooi biotoopje voor hem hebben aangelegd met project Grauwe Klauwier!
Via de link (het verrekijkertje) kun je zien welke vogels en andere dieren in ons gebied zijn waargenomen en gemeld via waarneming.nl. Alleen deskundige mensen die zijn aangesloten bij waarneming.nl kunnen hier hun waarnemingen invoeren.

Vlinders

Samen met de Vlinderstichting hebben we twee monitoringroutes uitgezet waarmee we de ontwikkeling van de dagvlinderstand gaan volgen. De ene route richt zich op de vlinders van de wegbermen in het landbouwgebied, de andere op de ontwikkeling van de vlinders op en bij de landschapselementen. Deze monitoringroutes dragen ook bij aan de landelijke kennis van de aantalsontwikkeling van dagvlinders in Nederland. Op basis van losse waarnemingen in 2015 weten we ongeveer welke soorten er voorkomen.

verslag van dagvlinderwaarnemingen uit 2015

Lees deze nieuwsbrief voor een verslag van dagvlinderwaarnemingen uit 2016.

Zie ook een rapport over de stand van dagvlinders en libelles, met een apart hoofdstuk over boerenlandvlinders!

Bermvegetatie

Vanaf 2018 onderzoekt de plantenwerkgroep van de Vrienden van de Heemtuin of de bermvegetatie in variatie toeneemt door het verschralingsbeleid dat werkgroep Boerenbuitengebied toepast op de vijftien km wegberm die wij in beheer hebben.