U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

In het najaar van 2018 is akkerbouwer Peter Harry Mulder begonnen met een proef met strokenteelt. Op een groot perceel (19,5ha) legt hij in plaats van 2 maar liefst 11 akkers aan. De stroken zijn 27 meter breed. Het bouwplan is niet aangepast. Er komen stroken met aardappels, bieten, granen, akkerrandmengsel en een 6 meter brede keverbank (zie onder). 

Het idee erachter is dat de afwisseling meer kansen biedt aan nuttige insecten die helpen bij plaagbestrijding in de gewassen. Tijdens bewerkingen van een gewas is er altijd een strook met een ander gewas die ongemoeid blijft en waarheen veel insecten een goed heenkomen kunnen zoeken.Ook voor vogels, zo is de verwachting, biedt de afwisseling voordelen. Met name ook aan patrijzen. Monitoring zal duidelijk maken of en in welke mate de effecten zich zullen voordoen. 

Daarnaast wil Peter Harry uitproberen tegen welke praktische problemen je als akkerbouwer aanloopt bij strokenteelt. En natuurlijk uitzoeken hoe je die problemen in de praktijk oplost. Hij verwacht niet direct landbouwkundige voordelen zoals een hogere opbrengst of bodemverbetering, van deze vorm van strokenteelt. 

De provincie Groningen ondersteunt de proef financieel.

 

Keverbank

Een keverbank is een agrarische natuurmaatregel die door verschillende Agrarische Collectieven in Nederland wordt vergoed. Het is een strook van zes meter breed op een akkerbouwperceel, bestaande uit een grondrug van circa 50cm hoog met ernaast een braakstrook waarop de vegetatie kort gehouden wordt. De grondrug is over het algemeen warmer en droger dan de omringende grond. Dat trekt insecten aan (waaronder veel kevers). De insecten trekken op hun beurt weer vogels zoals patrijzen aan. Een flinke sterfte-oorzaak van Patrijskuikens is dat zij te lang nat blijven na regen en daardoor onderkoeld raken. De braakstrook met korte vegetatie en de rug bieden hen optimaal kansen om snel te drogen. Bovendien is er voedsel aanwezig. ANOG ondersteunt deze proef financieel.

Wie meer wil weten kan contact opnemen met Peter Harry: 06 29428084.