U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Klaverveldje bij mestbassin van akkerbouwers Jaap en Anton Mulder

Verhaald door Peter Harry Mulder
Bij het mestbassin aan de Eendrachtsweg ligt een braakterrein van mijn neven dat ik geschikt mocht maken voor akkernatuur (juni-juli 2013). Daarvoor heb ik het terrein bewerkt en ingezaaid met rode en witte klaver. Pal ernaast ligt een akker waar elk jaar een veldleeuwerik huist. Zou de veldleeuwerik in dit klaverveldje later in het seizoen, als de landbouwgewassen te hoog en te dicht zijn geworden, een geschikte biotoop vinden voor het 2e en/of 3e legsel?

 

Aanvullend maken de geplante struikjes tegen het hekwerk, het terrein hopelijk ook aantrekkelijk voor de patrijs. In ieder geval heeft een patrijzenpaartje (in 2014) op nauwelijks 50m afstand in een wintertarwegewas, 10 kuikens groot gebracht! Dus voor de patrijs blijkt de omgeving blijkt al aantrekkelijker te worden.
Na de zaai in 2013 is geen onderhoud gepleegd. De laatste foto’s tonen de ligging in 2015. Het voornemen is om met maaien en afvoeren (tegelijk met natuurvriendelijk bermbeheer) deze mooie klaverweide voor totale vergrassing in de toekomst te behoeden (leerproces).