U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het gebied

Ons werkgebied ligt in de gemeente Menterwolde tussen Muntendam en Zuidbroek. Het gebied ten oosten en ten westen van het Muntendammerdiep en de Tussenklappen. De ruilverkavelingswegen de Eendrachtsweg en Daaleweg aderen er doorheen. Boerderij Kloosterplaats ligt er centraal in. Het gebied aan de westzijde waarin de twee ‘overhoekjes’ van project Grauwe klauwier liggen, grenst aan de Heemtuin en het Tripsbos. Ook een restant van een oude veendijk liggen erin. Klik hier voor een kaart.

 

Overhoekjes Bouwte en Rimbe

Deze landschapselementjes aan de Daaleweg ontstonden na de herinrichting begin jaren ‘90. Uit praktisch oogpunt wilden de boeren graag rechthoekige percelen. Daardoor bleef een hoekje over dat we de Rimbe noemen.

Overhoek Bouwte ontstond door een inschattingsfout. De aan te leggen Daaleweg zou namelijk de hoogspanningsdraden kruisen op hun laagste punt, wat dus niet mag. De weg moest verlegd waardoor nog een hoekje land overschoot. Boer Peter Harry Mulder fluisterde de ambtenaar van de herinrichtingcommissie in dat hij dat geen ramp vond, omdat hij daardoor, samen met de plaatselijke jachthouder Harrie Wiechers, plannen voor de patrijs kon uitvoeren. De ambtenaar was ook begaan met het lot van de patrijs, dus zijn steun hadden ze. Aldus geschiedde. Toen het struweel er aanvankelijk verkeerd was ingeplant (vanuit het belang van de patrijs), zijn al die struiken door Wiechers met een vriend samen herplant! Het open deel aan de luwtezijde is door Peter Harry Mulder ingezaaid. Het overhoekje Bouwte lijkt vanaf de oostkant een klein stukje Drenthe in Groningen! Ruim 10 jaar geleden zag Mulder er twee keer een klapekster (klauwierenfamilie), jagend vanuit de toppen van de meidoorns. Er zijn ook verhalen dat er in de jaren tachtig grauwe klauwieren hebben gebroed!

rimbe en bouwterimbe en bouwte

Inrichtingskaartje van overhoekje Bouwte

Inrichtingskaartje van overhoekje Rimbe