U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het zijn thema’s van onze tijd: duurzaamheid, onthaastingeen leefbaar platteland, herstel van biodiversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel mensen zijn op zoek naar manieren om hun kwaliteit van leven te vergroten. Boerenbuitengebied speelt daar – deels onbewust – op in met haar activiteiten!

Vrijwilligers – boeren en burgers – beleefden heerlijke projectwerkdagen buiten. We hadden steeds prachtig weer! Het hele gebied zal steeds aantrekkelijker worden voor wandelaars en fietsers, maar ook voor planten en dieren. Kruiden en struweel zullen bloeien en groeien; insecten zullen zoemen, kruipen en fladderen; vogels zullen broeden en gedijen; hazen, reeën, vossen, heel veel kleinere dieren en zelfs waterdiertjes profiteren. Boeren kunnen vanaf hun trekkers niet alleen van dit alles genieten (zij kunnen veel meer zien dan wandelende/fietsende mensen omdat het wild niet vlucht), het dient ook bedrijfseconomische doelen. Voorbeelden? Natuurlijke plaagbestrijding door insecten en een gezond bodemleven. In plaats van kwetsbare akkerbouw die maatschappelijke weerstand oproept: meer robuuste, maatschappelijk verantwoorder en duurzamer akkerbouw ondersteund door natuur in een voor mens en dier leefbaar, genietbaar gebied.