U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Werkgroep Boerenbuitengebied wordt met raad en daad ondersteund door:

Wij ervaren deze ondersteuning als zeer waardevol en bijzonder. Zij reiken ons niet alleen kennis aan, maar de mensen van deze organisaties tonen zich zeer betrokken. Zo werken zij mee tijdens onze vrijwilligersdagen, doen goede suggesties en zonodig effenen zij paden voor ons. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Gemeente Menterwolde

De gemeente Menterwolde heeft de grond van de overhoekjes Bouwte en Rimbe beschikbaar gesteld voor het project Grauwe Klauwier. Ook de bermen langs de Eendrachtsweg en Daaleweg zijn van de gemeente. Door gefaseerd maaien en het maaisel afvoeren hopen we die tot een eldorado voor bloemen en insecten om te vormen. Voor deze gebieden hebben we beheerovereenkomsten afgesloten met de gemeente. Wij zijn blij dat de gemeente open staat voor onze ideeën en daaraan zo actief medewerking verleent.

Provincie, Bettie Wiegmanfonds en NAM

Zonder de subsidie van de provincie Groningen, de bijdrage uit het Bettie Wiegmanfonds en uit het Leefbaarheidsfonds van de NAM zouden we lang niet alles kunnen realiseren. We zijn de provincie, het Bettie Wiegmanfonds en de NAM voor die financiële ondersteuning dan ook zeer erkentelijk.