U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Op en rond boerderij Kloosterplaats – een typisch akkerbouwbedrijf in het werkgebied van de werkgroep – is Peter Harry Mulder al jaren bezig met het stimuleren van natuur, omdat dat nuttig is voor zijn akkerbouwbedrijf, en hij volop geniet van het leven op en rond zijn bedrijf.

Kerngegevens akkerbouwbedrijf:

  • Gangbare landbouw (dus niet biologisch), werkend naar natuurinclusief
  • Op de grens van zand/dalgrond (Veenkoloniën) en zware klei (Oldambt)
  • 70 hectare bouwgrond verdeeld over 7 percelen, die vóór en achter de boerderij liggen
  • wisselteelt met 3 gewassen
  • 50% zetmeelaardappels (voor coöperatie AVEBE), dus niet voor consumptie
  • Ca. 9% suikerbieten (voor coöperatie COSUN die er suiker uithaalt)
  • Granen (zomergerst en wintertarwe) als ‘rustgewas’ voor de grond
  • akkerranden, FAB-randen, wintervoedselveldjes en dergelijke

De grondsoort: van zand tot klei

Achter de boerderij ligt stuifgevoelig zand, aflopend naar klei vóór de boerderij (ijzerhoudende overgangsgrond 6-14% organische stof; Rodoorn, na mengwoelen tot 20% afslibbaar). Tot 2014 werden de kleiige percelen (25ha) standaard vóór de winter geploegd (kerende grondbewerking) om te kunnen verweren, opdat in het voorjaar een kruimelige structuur ontstaat waarin aardappels gepoot kunnen worden. Met ingang van 2015 wordt er vrijwel niets meer geploegd. De verschillende bodemlagen worden wel los getrokken, maar niet vermengd. Hier gaan behoud van bodemleven, - de basis voor het akkervoedselweb -  bodemvruchtbaarheid, erosiebestrijding en energiekostenbesparing hand in hand.

Meer weten over landbouw en nuttige natuur op boerderij Kloosterplaats?

Boerenbuitengebied heeft een Facebookpagina.
In 2015 heeft Peter Harry Mulder, boer en natuurliefhebber, het hele jaar, één teeltcyclus, verslag gedaan op een openbare Facebookpagina boerderij Kloosterplaats. Het hoe en waarom van de werkzaamheden en de ontwikkelingen daarin die vaak nauw verband houden met akkernatuurontwikkeling en bodemvruchtbaarheid. Veel foto’s en filmpjes (het is verbazingwekkend wat een boer vanuit zijn trekker aan wild kan observeren!), maar ook kritische beschouwingen over de landbouwpolitiek. En steeds weer: de dilemma’s van de boer.

Boerderij-educatie

Na de zomervakantie kunnen groepen basisschoolleerlingen een leerzame en leuke ochtend doorbrengen op boerderij Kloosterplaats. Bel Eline (06 29428084), voor een afspraak of boek via de website van DeBoeropNoord.