U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
We doen weer mee met de landelijke Natuurwerkdag op 6 november 2021
Onze eerstvolgende veldwerkdag valt samen met de landelijke natuurwerkdag van landschappen.nl. Het is op zaterdag 6 november. We zullen gaas verwijderen bij struweelvakken waarvan de struiken groot genoeg zijn om wat vraat door reeen te weerstaan. Meld je aan
 
Onze vrijwilligersgroep bestaat uit een vaste trouwe kern en een flinke groep mensen die slechts af en toe komen helpen. Dat is helemaal prima! Ook heeft er zo langzamerhand wat 'specialisatie' plaatsgevonden: Zo gaan de kruiskruidridders het Jacobskruiskruid in de begrazingsweides te lijf. De 'technische commissie' voert allerlei herstelwerkzaamheden uit, plaatst (wintervoedsel-)informatiepanelen enzovoort. De zwerfvuilgroep houdt de bermen schoon. De groep 'bermonderhoud' doet zijn ding; waarvan Kor altijd het bermhooi opraapt met de door hem zo zorgvuldig gereviseerde opraapwagen. En Mario zorgt voor zijn Lakenvelders en de begrazingsweides. 
We zitten met zijn allen in een app-groep. Daardoor blijven we op de hoogte van praktische zaken, maar ook van mooie waarnemingen in het gebied. Zit je nog niet in de appgroep? Stuur even een mail aan info@boerenbuitengebied.nl met je nummer, dan voegen we je toe. 
Er is altijd werk genoeg! 
 
Vrijwilligers 
Wie zich heeft aangemeld als vrijwilliger ontvangt uitnodigingen voor veldwerkdagen in de eigen mailbox . Het is heerlijk om in een groep buiten te werken. Gezellig, en ondertussen maken we het landschap mooier. Wil je meedoen? Meld je ook aan als vrijwilliger! 
 
Grauwe Klauwier
Het is afgelopen zomer dus echt gebeurd: een paartje Grauwe Klauwier heeft vier jongen grootgebracht op overhoek Bouwte. De vrijwilligers-appgroep ontplofte zowat van enthousiasme. Verder hebben we het nog stil gehouden tot de jongen uitgevlogen waren. 
 
Bezoek
Steeds meer mensen weten Boerenbuitengebied te vinden om erdoorheen te fietsen of te wandelen. De zandlaan die over het land van Peter Harry Mulder loopt en die de Tussenklappen met de Daaleweg verbindt, is opgenomen in het provinciale wandelnetwerk. Wandelaars zijn er welkom, honden en fietsen niet. 
 
Ontwikkeling 
Het is goed om te merken dat overal in het land individuele boeren aan de slag gaan met vernieuwing. Kringlooplandbouw, natuurinclusief, regeneratief boeren, het nieuwe boeren: de naam maakt niet uit. Ook zijn er steeds meer initiatieven waarbij uitwisseling van kennis en ervaring voorop staat. 
Ook de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw door Peter Harry wekt veel belangstelling. Zijn perceel met strokenteelt (27m) is zichtbaar langs de Eendrachtsweg, in het oostelijk deel van Boerenbuitengebied. Hij draait mee in een aantal projecten van universiteiten en andere (kennis)instituten waarbij ervaringen en resultaten van experimenterende boeren worden gemonitord en verwerkt tot nieuwe kennis. 
 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Dit deltaplan is een interessant en breed maatschappelijk gedragen plan. Ook LTO was betrokken bij de totstandkoming en onderschrijft het. Meer informatie vind u op de website samenvoorbiodiversiteitsherstel, op die van het NERN en in een factsheet van LTO.
  
We hebben de afgelopen jaren nieuwsbrieven samengesteld en uitgebracht. Ze zijn hier te vinden. De openbare Facebookpagina geeft ook een goed beeld van het reilen en zeilen in Boerenbuitengebied.